Sau khi được kiểm tra và kiểm định của Cục an toàn thực phẩm Cao lỏng Vượng Khí đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành ở toàn bộ các nhà thuốc trên toàn quốc. Số GPQC: 01745/2017/ATTP-XNQC